Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 15ου συνεδρίου της ΕΑΒΕ