Αρχική

Ένας από τους πιο συναρπαστικούς κλάδους της σύγχρονης ιατρικής πρακτικής και τομέας συνεχιζόμενης ιατρικής έρευνας είναι η επεμβατική καρδιολογία. Ο κλάδος δηλαδή της καρδιολογίας που ασχολείται με διαγνωστικές και θεραπευτικές επεμβάσεις στο καρδιοαγγειακό σύστημα, χωρίς χειρουργείο αλλά δια μέσω αγγειακών οδών, αρτηριών ή φλεβών και με τη χρήση καθετήρων.

Από τον Werner Forssmann και την πραγματοποίηση του πρώτου καρδιακού καθετηριασμού το 1929 πέρασαν αρκετά χρόνια για να φτάσουμε στον Andreas Grüntzig, ο οποίος πρωτοποριακά πραγματοποίησε την πρώτη αγγειοπλαστική σε ασθενή το 1977.

Έκτοτε πέρασαν πάνω από 40 χρόνια και ο τομέας της επεμβατικής καρδιολογίας μέσω εντατικής επιστημονικής έρευνας εξελίχθηκε εντυπωσιακά, έτσι ώστε σήμερα μέσω των επιτευγμάτων της να μπορούμε να θεραπεύσουμε ένα μεγάλο εύρος καρδιακών παθήσεων που εκτείνονται από την αποτελεσματική θεραπεία του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου μέχρι τη διενέργεια σύμπλοκων επεμβάσεων αντικατάστασης ή επιδιόρθωσης καρδιακών βαλβίδων και επεμβατικής θεραπείας αρρυθμιών.

Πέρα από τα οφέλη στη μείωση της νοσηρότητας και της θνητότητας που επέφερε συνολικά η επεμβατική καρδιολογία πολλαπλά είναι τα οφέλη και για τον ασθενή, όπως ο μικρότερος χρόνος νοσηλείας, η γρήγορη κινητοποίηση και η βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση των επεμβατικών πράξεων αποτελεί ειδικά η επιστημονική επάρκεια και άρτια εκπαίδευση του επεμβατικού καρδιολόγου καθώς και γενικά της ιατρικής και νοσηλευτικής ομάδας που θα εμπλακεί στην αντιμετώπιση του ασθενούς.
Στα πλαίσια αυτά, και μέσω αυτής της ιστοσελίδας, θέλω να γνωρίσετε το κλινικό, επιστημονικό και διδακτικό έργο στο οποίο εμπλέκομαι και να ενημερωθείτε για τις διαγνωστικές και θεραπευτικές δυνατότητες που μπορούμε να σας προσφέρουμε ως ομάδα πανεπιστημιακής καρδιολογικής κλινικής